Rick Tegelaar

Rick Tegelaar studeerde in 2011 af aan ArtEZ hogeschool voor de kunsten in Arnhem. Het werk van Rick Tegelaar richt zich op het ontdekken van nieuwe mogelijkheden en toepassingen voor bestaande materialen. Hij vindt het interessant om te onderzoeken hoe nieuwe gereedschappen kunnen leiden tot nieuwe mogelijkheden in een bekend materiaal.

Het project MESHMATICS bijvoorbeeld, laat zien hoe nieuwe gereedschappen en methodes zelfs de meest banale materialen nieuwe kwaliteiten kunnen toedichten. Alle lampen zijn gemaakt van kippengaas, een materiaal zonder enige betekenis of waarde binnen een vormgevingscontext. 

Door het materiaal op een open manier te benaderen en open te staan voor toepassingen en oplossingen die zich in een ontwerpproces opdoen probeert hij het materiaalspectrum te verdiepen in plaats van te verbreden.

"Ik ben van mening dat een kleine verschuiving in de manier waarop we naar materiaal kijken kan leiden tot een maximaal resultaat. Al doende ontwerp ik het materiaal, de techniek en de toepassing. Zo kom ik tot producten die hun functie vinden in het dagelijks leven."

http://www.ricktegelaar.nl